CELE STATUTOWE FUNDACJI

Celem statutowym Fundacji Joanny Lamparskiej na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Projekt Historia” jest prowadzenie badań historycznych, propagowanie wiedzy historycznej o Polsce, turystyki i krajoznawstwa oraz poszukiwanie i odzyskiwanie zaginionych dóbr kultury narodowej.

PLIKI DO POBRANIA: