DOLNY ŚLĄSK DLA ODKRYWCÓW

WYPRAWY PEŁNE TAJEMNIC

Dolny Śląsk dla Odkrywców to cykl imprez dedykowanych turystom, którzy chcą lepiej poznać Dolny Śląsk i pod okiem fachowców dokładnie zwiedzić te zabytki rejonu, które na co dzień są niedostępne, albo nie są udostępniane w całości.

Ideą imprezy jest oprowadzanie po bardziej i mniej znanych obiektach, które na ogół są zamknięte albo wytyczona w nich trasa turystyczna ogranicza się jedynie do pokazania bardzo małej części zabytku. Po obiektach będą oprowadzać ich gospodarze, a także fachowcy zajmujący się okresem historycznym, z którym te obiekty są związane.

W czasie imprez będą się także odbywały wykłady na temat wybranych aspektów historii poszczególnych obiektów oraz ich losów w poszczególnych okresach historycznych. Wykłady będą miały także charakter krajoznawczy, informujący ich uczestników o najciekawszych obiektach w regionie oraz ich fascynującej nieraz historii. Wycieczki po wybranych obiektach Dolnego Śląska odbywać się będą w czasie czterech kolejnych weekendów od 24 września do 16 października 2022 roku. Uczestnictwo w zwiedzaniu obiektów oraz wykładach jest bezpłatne. Wystarczy tylko zgłoszenie chęci udziału oraz przyjście do wyznaczonego w programie zwiedzania obiektu o ustalonej godzinie.

PROGRAM WYPRAW

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zespół parkowo-pałacowy w Goszczu

Sobota 24.09.2022 – niedziela 25.09.2022

Goszcz należał od XII wieku do biskupów wrocławskich, którzy zapraszali tu swoich gości – nazwa miejscowości wiązała się prawdopodobnie ze znanym zajazdem lub karczmą przyjmującą gości i została później fonetycznie zgermanizowana na Goschütz. Dobra goszczańskie były własnością Kościoła do XVI w., następnie stały się dobrami książęcymi. W roku 1686 Goszcz (zwany wówczas Gościec) otrzymał nawet prawa miejskie i herb. Był państwem stanowym, później ordynacją. W roku 1945 miejscowość włączono do Polski.

Zespół pałacowy w Goszczu to najokazalsze i rzadkie na Śląsku, czteroskrzydłowe założenie typu palladiańskiego. W związku z tym swoją architekturą nawiązuje głównie do berlińskiej architektury rezydencjonalnej, pośrednio także – do założeń francuskich, angielskich i holenderskich. Ze świetności dworu pozostały jednak ruiny oraz zamieszkałe obecnie budynki gospodarskie. W miejscu, w którym dzisiaj stoją ruiny pałacu, już w XII w. istniał zamek, a okoliczne dobra, do XVI w. należały do biskupstwa wrocławskiego. Wspomina o tym bulla papieża Hadriana IV już w 1156 r. Kolejnymi właścicielami była rodzina von Dohn, która prawdopodobnie na miejscu zamku postawiła dwór, wzmiankowany w 1689 r. W 1727 r. majątek zakupiła rodzina von Reichenbach, natomiast w 1743 r. właścicielem Goszcza stał się hrabia Heinrich I Leopold von Reichenbach.

Całość zespołu dworsko-pałacowego zgrupowano wokół prostokątnego dziedzińca, którego oś główną stanowił budynek pałacu. Prowadziły do niego trzy bramy wjazdowe. Zespół tworzyły ponadto: dwa budynki łącznikowe, dwie oficyny – dawne domy gościnne, oficyna mieszkalna, stajnia koni wyjazdowych, maneż, dom ogrodnika, budynek bramny (obecnie dom nr 63, z przełomu XVIII/XIX w.), dwa domy służby pałacowej (z 1760 r.), a także park, który na przestrzeni wieków dostosowywano do panującej mody. Najpierw pałac posiadał barokowy ogród, a całe założenie przypominało pałace w Wersalu i w Wilanowie. Do kompleksu należała również oranżeria, łącząca pałac z ewangelickim kościołem pałacowym, którego budowę prowadził Johann Bouman, budowniczy króla pruskiego. Do 1945 r. kompleks stanowił własność rodu von Reichenbach. Potem stacjonowały tu wojska radzieckie. Kiedy go opuściły, obiekty zostały przejęte przez lokalne władze.

Obecnie trwa zakrojona na szeroką skalę rewitalizacja obiektu prowadzona przez gminę Twardogóra. Cały komplet pałacowo-parkowy stanowił będzie atrakcję turystyczną, edukacyjną i kulturalną, jako całość. W poszczególnych budynkach będą się odbywały m. in. przedstawienia teatralne, koncerty; siedzibę i miejsca spotkań uzyskają organizacje takie jak: koła historyczne, grupy realizujące warsztaty malarskie lub fotograficzne, czy lokalne, istniejące lub przyszłe amatorskie zespoły artystyczne. Już odbywają się ekspozycje w części wystawienniczej obiektu byłej stajni, a przedstawienia teatralne i koncerty – w maneżu. Planowana w tym miejscu siedziba Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia obiektu. W programie ekskluzywne zwiedzanie połączone z wykładem oraz poczęstunek i wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Uczestnictwo w zwiedzaniu obiektów oraz wykładach jest bezpłatne.

Zbiórka sobota, godz. 11.00 Pałac Goszcz.
Plac Pałacowy, 56-416 Goszcz

*

Zamek Księcia Henryka w Staniszowie

Sobota 5.10.2022

Podczas spaceru na Witoszę poznamy opowiadania o likierze Karkonoskim ze Staniszowa, pustelni proroka z Witoszy, zniszczonym pomniku na Witoszy, jaskiniach nasypowych, pamiątkowej tablicy wiernego woźnicy Księcia Henryka, oraz średniowiecznych krzyżach pojednania. Zamek Księcia Henryka według źródeł niemieckich miał zostać wybudowany w 1806 roku przez Księcia henryka von Reuss ze Staniszowa, jednak archeolodzy przy zamku odkryli XIII-wieczną ceramikę oraz drewnianą rurę datowaną na początek XV wieku. Budowa zamku rozpoczęła się od 15 metrowej wieży widokowej, w kolejnych latach dobudowano dziedziniec na planie kwadratu, z salą rycerską i oknami z łukami Tudorów skierowanymi na Śnieżkę w Karpaczu i Śnieżne Kotły w Szklarskiej Porębie. Początkowo zamek pełnił funkcję zamku myśliwskiego, a w późniejszych latach przejął funkcję schronu turystycznego.W 2014 roku rozpoczął się remont. Odtworzono schody na wieżę, uzupełniono ubytki w murach zamkowych, zabezpieczono budowlę odtwarzając zadaszenie i strop międzykondygnacyjny, oraz wstawiono drzwi i okna. Obecnie przywrócona została funkcja schronu turystycznego i punktu widokowego.

Zbiórka sobota godz. 11.00 Zamek Księcia Henryka.
Wzgórze Grodna, 58-564 Marczyce

*

Klasztor Księgi Henrykowskiej w Henrykowie

Sobota 8.10.2022 – niedziela 9.10.2022


Zbiórka godz. 10.00 Klasztor Księgi Henrykowskiej.
plac Cystersów 1, 57-210 Henryków

*

Zespół parkowo-pałacowy w Goszczu

Sobota 15.10.2022 – niedziela 16.10.2022

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia obiektu. W programie ekskluzywne zwiedzanie połączone z wykładem oraz poczęstunek i wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Uczestnictwo w zwiedzaniu obiektów oraz wykładach jest bezpłatne.

Zbiórka godz. 10.00 Pałac Goszcz.
Plac Pałacowy, 56-416 Goszcz