ZARZĄD FUNDACJI:

Piotr Kałuża – prezes zarządu

Joanna Lamparska – członek zarządu